Logo MotoRata
Oferty pracy
Dla firm
Blog
Dodaj ogłoszenie
Oferty pracy
Dla firm
Blog
Dodaj ogłoszenie

Blockchain w Systemach Transportowych

W dobie cyfrowej transformacji, technologia blockchain zyskuje coraz większe znaczenie jako narzędzie zdolne do rewolucjonizowania wielu sektorów, w tym transportu. Charakteryzująca się decentralizacją, bezpieczeństwem i niezmiennym charakterem, technologia ta otwiera nowe możliwości w zakresie wymiany danych i zarządzania procesami w inteligentnych systemach transportowych (ITS). Niniejszy artykuł skupia się na roli blockchaina w modernizacji systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem VANET – technologii umożliwiającej komunikację między pojazdami a infrastrukturą.

Grafika Blockchain w Systemach Transportowych
Emilia Pośpiech

Charakterystyka: decentralizacja, bezpieczeństwo, niezmienność

Blockchain, jako struktura zdecentralizowana, oferuje odporność na różnego rodzaju awarie i ataki. Zapewnia to bezpieczeństwo danych, które jest ważne w zarządzaniu informacjami o ruchu drogowym i transakcjach finansowych. Tą technologię można wykorzystać do tworzenia zapisów transakcji, co jest pomocne w kontekście audytu i zgodności z przepisami.

Zastosowania w wymianie danych i zarządzaniu procesami transportowymi

Zastosowanie blockchaina w systemach transportowych otwiera możliwości tworzenia przejrzystych platform do wymiany danych między różnymi uczestnikami sieci transportowej, takimi jak pojazdy, urządzenia przydrożne i systemy zarządzania ruchem. Może on również służyć do tworzenia zdecentralizowanych platform do zarządzania różnymi procesami transportowymi, takimi jak płatności za usługi transportowe, zarządzanie tożsamością pojazdów czy zarządzanie łańcuchem dostaw.


VANET jako Kluczowy Element ITS

VANET_JIT2.png

Definicja i funkcjonalność VANET

VANET (Vehicular Ad-hoc Network) to technologia kluczowa w ITS, umożliwiająca komunikację między pojazdami a infrastrukturą za pomocą sieci bezprzewodowych. Pojazdy mogą wymieniać się informacjami o warunkach ruchu, zagrożeniach drogowych i innych kluczowych danych. 

Korzyści dla przepływu ruchu i bezpieczeństwa

Informacje przekazywane przez VANET umożliwiają pojazdom podejmowanie "świadomych" decyzji dotyczących tras i prędkości, co przekłada się na lepszy przepływ ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa. 

Zdecentralizowane Autonomiczne Systemy Transportowe

Koncepcja i implementacja

Zdecentralizowane autonomiczne systemy transportowe wykorzystują podstawowe cechy technologii blockchain. Sieci P2P (Peer-to-Peer), oparte na rozproszonym konsensusie i ekonomicznych bodźcach, stanowią naturalne podejście do modelowania złożonych systemów transportowych. Każdy węzeł obliczeniowy (takie jak urządzenia IoT, pojazdy czy inne obiekty dysponujące mocą obliczeniową) może funkcjonować jako autonomiczny agent w tym systemie.

Rola sieci P2P i autonomicznych agentów

W takim ujęciu, każdy pojazd lub urządzenie może nie tylko odbierać i przekazywać informacje, ale także aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, co przekłada się na większą efektywność i elastyczność systemu transportowego.

Crowdsourcingu w Transporcie

Systemy oparte na blockchain a crowdsourcing

Proces konsensusu rozproszonego w systemach opartych na blockchainie można traktować jako zadanie crowdsourcingowe, wykonywane przez dużą liczbę węzłów, które przyczyniają się swoją mocą obliczeniową do weryfikacji danych blockchain. 

Jak to działa?

W sieciach blockchain każdy blok transakcji musi zostać zweryfikowany przez uczestników sieci, znanymi jako węzły, zanim zostanie dodany do łańcucha. Ten proces weryfikacji, znany jako konsensus rozproszony, wymaga od węzłów osiągnięcia porozumienia co do stanu sieci i prawidłowości nowych transakcji. W zależności od protokołu blockchain, mechanizmy osiągania konsensusu mogą się różnić, ale wspólną cechą jest to, że każdy węzeł przyczynia się do procesu, korzystając ze swojej mocy obliczeniowej.

Projektowanie Efektywnych Mechanizmów Motywacyjnych

Wyzwanie:

Kluczem do sukcesu systemów opartych na blockchainie jest zapewnienie, że węzły będą chętnie uczestniczyć w procesie weryfikacji. Wymaga to skutecznych mechanizmów motywacyjnych, które zachęcają węzły do uczciwej pracy i inwestycji w zasoby obliczeniowe. Mechanizmy te muszą równoważyć indywidualne interesy węzłów z ogólnym celem utrzymania bezpieczeństwa, transparentności i niezawodności sieci.

Rozwiązania:

1. Nagrody za blok: Węzły, które przyczyniają się do weryfikacji transakcji i tworzenia nowych bloków, mogą otrzymywać nagrody w formie kryptowalut. Jest to bezpośrednia motywacja finansowa, zachęcająca do uczestnictwa w sieci i utrzymania jej bezpieczeństwa.

2. Systemy reputacji: Oprócz nagród finansowych, można wprowadzić systemy reputacji, które nagradzają węzły za długoterminowe i niezawodne uczestnictwo w sieci. Pozwala to budować zaufanie wśród uczestników i promuje zachowania korzystne dla całej sieci.

3. Kary za nieuczciwe zachowania: Aby zapobiegać działaniom szkodliwym dla sieci, systemy oparte na blockchainie mogą również wprowadzać mechanizmy karania węzłów, które próbują manipulować procesem weryfikacji lub działają w sposób niezgodny z zasadami sieci.

Budowanie Zaufania w ITS

Znaczenie zaufania opartego na blockchain

Zaufanie, które wywodzi się z technologii blockchain, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdecentralizowanych ITS i umożliwia ich zastosowanie do zadań takich jak handel P2P, płatności i komunikacja. 

Zastosowania w handlu P2P i rejestracji pojazdów

To zaufanie jest zabezpieczone przez kod i weryfikację większości uczestników procesu. Technologia ta ma potencjał do uproszczenia strukturalnie złożonych systemów, tym samym redukując problemy społeczne. Pozwala na transfer walut i aktywów między podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi bez przeszkód. Na przykład zaufanie P2P mogłoby umożliwić bezpośrednią odsprzedaż i rejestrację samochodów poprzez aplikacje blockchainowe, zamiast scentralizowanych organów lub platform.

car_JIT1.png

Inteligentne Kontrakty w ITS

Definicja i funkcjonalność

Inteligentne kontrakty działają jako katalizator technologii blockchain, wykorzystując różne algorytmy (takie jak uczenie maszynowe i analiza dużych danych) oraz programy logiczne wysokiego poziomu do budowania ekosystemu oprogramowania ITS i zwiększania jego inteligencji.

Potencjał automatyzacji procesów ITS

Te samowykonujące się kontrakty znacznie zmniejszają złożoność społeczną, minimalizując wagę udziału człowieka, pełniąc rolę agentów oprogramowania działających w imieniu swoich twórców, a nawet samych siebie. Dlatego istotne jest badanie tworzenia i wdrażania konkretnych inteligentnych kontraktów oraz ich zarządzania i kontrolowania w ITS.

Wyzwania i Kwestie do Rozważenia

doc_JIT.png

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności  

Chociaż blockchain wykazał wysoką niezawodność i bezpieczeństwo, struktura szyfrowania musi być dalej wzmacniana w ITS z licznymi urządzeniami, aby zabezpieczyć je przed atakami.

Złożoność i ryzyka wdrażania nowych protokołów

Wprowadzenie nowych protokołów, takich jak PPVF, może wiązać się z dodatkową złożonością, wymaganiami obliczeniowymi, nadmiernym obciążeniem komunikacyjnym i ryzykiem bezpieczeństwa. Dlatego konieczne jest staranne rozważenie przed wdrożeniem protokołu w praktycznych zastosowaniach.

Perspektywy na Przyszłość

Rozwój PTMS i systemów szybkich dróg  

Kilku badaczy zaproponowało koncepcję PTMS (Parallel Transportation Management and Control System), która optymalizuje rzeczywisty system transportowy poprzez równoczesną interakcję z jego sztucznymi lub wirtualnymi odpowiednikami. Blockchain jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych architektur dla PTMS, co stanowi ważny krok w kierunku realizacji tej koncepcji.

Możliwości dla technologii blockchain w transporcie

Jednym ze scenariuszy wykorzystania blockchaina w inteligentnych systemach transportowych jest stworzenie usługi umożliwiającej kierowcom uzyskanie nieograniczonego przejazdu, znanego jako system szybkich dróg (QRS). Usługa ta ma na celu stworzenie zdecentralizowanej sieci współdzielenia pasów ruchu w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, blockchain ma potenxcjał do zrewolucjonizowania ITS, oferując nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa, xefektywności i transparentności. Jego integracja z inteligentnymi kontraktami, VANET i autonomicznymi systemami transportowymi otwiera drogę do tworzenia bardziej zintegrowanych i inteligentnych systemów transportowych. Jednakże, wraz z ogromnym potencjałem, przychodzą także wyzwania, które wymagają dalszych badań i rozważań, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. Przyszłość ITS z technologią blockchain wydaje się obiecująca, ale wymaga starannego planowania i wdrażania

Najczęsciej czytane

Sprawdź artykuły, które były najchętniej czytane przez naszych użytkowników.

Grafika Blockchain w Systemach Transportowych

W dobie cyfrowej transformacji, technologia blockchain zyskuje coraz większe znaczenie jako narzędzie zdolne do rewolucjonizowania wielu sektorów, w tym transportu. Charakteryzująca się decentralizacj...

Grafika Eco Driving - ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania w pracy kierowcy

Poznaj zasady jazdy eco drivingu i zobacz, jak łatwo możesz obniżyć zużycie paliwa jednocześnie dbając o środowisko.

Grafika Jak wygląda praca kierowcy

Kierowcy to osoby, które odgrywają ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Praca na stanowisku kierowcy polega na dostarczaniu różnego rodzaju towarów z jednego miejsca do drugiego lub na przewozie o...

Grafika Zawód kierowcy, a zdrowie - jak dbać o dietę i ruch w trasie

Praca na drodze, choć pełna wyzwań i przygód, niesie ze sobą również pewne zagrożenia dla zdrowia kierowców. Długie godziny spędzone za kierownicą, niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak ruchu mogą nega...

Grafika Rodzaje prawa jazdy

Branża transportu dynamicznie się rozwija, a to oznacza, że kierowca posiadający prawo jazdy różnych kategorii mogą wybierać wśród wielu ofert pracy z coraz większymi stawkami. Polskie prawo jazdy moż...

Logo JobInTrans

Na naszej platformie znajdziesz dziesiątki ofert pracy dla kierowców oraz pracowników biurowych w branży transportowej.

JobInTrans Sp. z o.o.
ul. Warszawska 40 / 2A
40-008 Katowice
NIP: 9542858422
KRS: 0001051107

Oferty pracy
Dla firm
Cennik
Blog
Regulamin
Regulamin newslettera
Polityka prywatności
Sitemap
kontakt@jobintrans.eu+48 530 207 961